Formand: Jacob Medici

Næstformand: Mathias Askov

Kasserer Pia Johansen

Sekretær Joakim Johansen

Kristian Kjær

Flemming Kjær

Suppleant Finn Holst Jacobsen

Lokalrådet.


Lokalrådet for Ebberup og omegn vil gerne styrke lysten til at bo i vores dejlige område.

Vi ønsker, at alle borgere på egnen har et godt arbejdsliv og et aktivt fritidsliv. Derfor arbejder vi for at fremme de lokale virksomheder, foreninger og initiativer.

Vi inviterer alle borgere i Ebberup og omegn til at bidrage med idéer og inspiration.

Hvad er et lokalråd

Stiftende generalforsamling 3. april 2017.

Et lokalråd er et demokratisk lokalt arbejdsforum, der dækker et afgrænset geografisk område – vores lokalråd dækker byerne Ebberup, Kærum, Nordby, Sønderby og Aa.

Lokalrådet støttes af Assens Kommune med et årligt bidrag. Kommunen har ligeledes bidraget til projektet fra lokalsamfundspuljen. 

 

AMBASSADØR Charlotte Kjær

AMBASSADØR Karin Christiansen

AMBASSADØR Annette Søby Jensen

Ambassadørordning

I forbindelse med oprettelsen af Lokalrådet for Ebberup og omegn, blev der udvalgt tre ambassadører for byen. Pt er disse tre ambassadører: Charlotte Kjær, Karin Christiansen og Anette Søby

Ambassadørernes opgave består i at byde nye folk velkommen til byen. Dette gøres ved, at ambassadørerne personligt henvender sig til tilflyttere til byen og byder velkommen med en flaske Ebberupvin og en velkomstmappe, med relevant oplysning om mulighederne i vores område.

Derudover vil der sæsonafhængigt være indbydelse til den månedlige fredagsbar og  f.eks. vores vinterfest, til fællesspisning, gymnastikopvisning eller hvad der vil være af fællesarrangementer.

Ambassadørerne sørger også for, at nye folk i byen nu har et kendt ansigt, de kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål eller brug for en eller anden konkret oplysning vedr. mulighederne i byen. Man skal føle sig velkommen når man flytter til Ebberup og have mulighed for at blive en del af fællesskabet.